مقالات

کدام عنصر شیمیایی موز را رادیواکتیو می کند؟

What Chemical Element Makes Bananas Radioactive?

موز از جمله مواد غذايی دارای خاصيت راديو اكتيو است. عامل ايجاد خاصيت راديو اكتيويته در موز، وجود يكی از ايزوتوپ های عنصر پتاسيوم است. پتاسيوم دارای سه ايزوتوپ است:

▪ (٪ K-۳۹ (۹۳/۳

▪ (٪ K-۴۱ (۶/۷

▪ (٪ K-۴۰ (۰/۰۱

ایزوتوپ K-40 دارای خاصیت رادیو اکتیو است. اين نسبت در هركجا كه پتاسيوم به صورت طبيعی وجود دارد، ثابت می ماند. تابش راديو اكتيو حاصل از K-40 هيچ خطری ندارد چرا كه درصد بسيار ناچيزی از كل پتاسيوم را تشكيل می دهد. در واقع باید حدود ۱۰ میلیون موز را به طور همزمان مصرف کرد تا در اثر مسمومیت با تشعشعات رادیو اکتیو جان خود را از دست داد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *