مقالات

چگونه علم شیمی درباره شکل منحصر به فرد دانه برف توضیح می دهد؟

How does chemistry explain the unique shape of a snowflake?

دانه برف یکی از شگفتی های طبیعت است. بلور برف شکلی پیچیده با الگوهای گوناگون دارد. در واقع، دو دانه برف یکسان در طبیعت وجود ندارد. این بلورهای یخ از مولکول‌های آب منجمد شده طی فرآیند هسته‌زایی تشکیل می‌شوند.

هر مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است. وقتی هوا تا زیر دمای انجماد سرد می‌شود، مولکول‌های آب شروع به قرارگیری در یک شبکه منظم می‌کنند. آن ها در یک ساختار شش ضلعی با پیوندهای شیمیایی به یکدیگر متصل می شوند که به آن هگزاگونال می گویند.

شکل بلورهای برف به شدت با دما و رطوبت تغییر می کند. وقتی که دمای هوا زیر نقطه انجماد است، بلورهای صفحه‌مانند بزرگ تشکیل می‌شوند، در حالی که در درجه هوای سردتر بلورهای صفحه‌مانند کوچک‌تر و سوزنی شکل رشد می‌کنند. علاوه بر این، در رطوبت بالا شکل بلورها پیچیده تر بوده، در حالی که بلورهای ساده تر در رطوبت کم ایجاد می شوند. یک بلور در حال رشد، در مدت حرکت خود از میان ابرها، شرایط آب و هوایی متفاوتی را تجربه می کند. از آنجایی که دگرگونی شرایط محیطی می تواند رشد بلور برف را تغییر دهد، هیچ دو دانه برفی کاملاً مشابه هم نمی شوند.

دفعه بعد که برای تماشای دانه های برف بیرون می روید، با آگاهی از دانش شکل گیری بلورهای خیره کننده برف، از مشاهده جزییات آن لذت بیشتری خواهید برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *