مقالات

نیترات آمونیوم: ماده شیمیایی که در بیروت منفجر شد

Ammonium Nitrate: the Chemical that Exploded in Beirut

انفجار ناشى از نيترات آمونيوم روز سه شنبه (٤ آگوست) باعث تخريب گسترده در بندر بيروت شد. اين فاجعه به عنوان يكى از بزرگترين انفجارهاى غير هسته اى سال هاى اخير شناخته شده است.

نيترات آمونيوم جامد بلورى سفيد رنگى است كه از واكنش آمونياك بدون آب با اسيد نيتريك غليظ توليد مى شود. اين تركيب شيميايى به طور گسترده در كودهاى شيميايى و ساخت مواد منفجره معادن مورد استفاده قرار مى گيرد.

نيترات آمونيوم به طور نسبى پايدار و بى خطر است، اما اگر در محيط بسته گرم شود يا در معرض آتش قرار بگيرد، به صورت انفجارى تجزيه مى شود. وقتى نيترات آمونيوم تجزيه مى شود، گاز نيتروژن، گاز اكسيژن و بخار آب توليد مى كند. انبساط حجمى گازها باعث انفجار مى شود.

گازهاى سمى از جمله اكسيدهاى نيتروژن و آمونياك نيز در انفجار آزاد مى شوند. گاز خرمايى رنگى كه پس از انفجار تشكيل مى شود، مربوط به گاز دى اكسيد نيتروژن (NO2) بوده كه باعث سوزش سيستم تنفسى مى گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *