مقالات

آفلاتوکسین ها: ترکیبات سمی و سرطان زا (قسمت ۲)

Aflatoxins: Poisonous and Carcinogen Compounds (Part 2)

آفلاتوکسین B1 و B2 از جمله انواع اصلی آفلاتوکسین ها هستند. آفلاتوکسین B1 فراوان ترین، سمی ترین و سرطان زاترین نوع است. آفلاتوکسین ها ساختار شیمیایی تقریبا مشابهی دارند، به گونه ای که همگی دارای یک حلقه بی فوران هستند که به کومارین متصل شده است. آفلاتوکسین های گروه B دارای یک حلقه سیکلوپنتانون نیز هستند که به کومارین متصل شده است. نامگذاری این ترکیبات به گروه B به این دلیل است که با جذب نور فرابنفش، فلورسانس آبی از خود منتشر می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *