Why "The Development of Asymmetric Organocatalysis" Got the 2021 Nobel Prize in Chemistry?

چرا «توسعه کاتالیزورهای آلی نامتقارن» جایزه نوبل شیمی 2021 را دریافت کرد؟

جایزه نوبل شیمی 2021 به بنجامین لیست و دیوید مک میلان به پاس نوآوری آن ها برای "توسعه ارگانوکاتالیست نامتقارن" اهدا شد. دانشمند آلمانی، بنجامین لیست از موسسه ماکس پلانک، و دانشمند اسکاتلندی الاصل دیوید مک میلان از دانشگاه پرینستون، مستقل از یکدیگر، نوع جدیدی از کاتالیزور را توسعه دادند.کاتالیزور...

ادامه مطلب

The Women Scientists Who Have Won The Chemistry Nobel Prize

بانوان دانشمندی که برنده جایزه نوبل شیمی شده اند

بزرگداشت روز جهانی بانوان و دختران در علم، ١١ فوريه هر سال برگزار می شود. در اينجا بانوان دانشمندی را می بينيم كه برنده جایزه نوبل شیمی شده اند. ▪ ماری اسكلودوسكا كوری: كشف عناصر راديوم و پولونيوم ▪ ايرن ژوليو كوری: سنتز عناصر راديواكتيو جديد ▪ دوروتی هاجكين: تعيين ساختار سه بعدی...

ادامه مطلب

Robert Boyle

رابرت بويل

رابرت بويل در تاريخ ٢٥ ژانويه ١٦٢٧ متولد شد. اين دانشمند در زمينه های مختلف تحقيق می كرد و البته به شيمی علاقه بسيار داشت. او در طی تحقيقات خود متوجه شد كه در دما و مقدار ثابت از گاز، رابطه معكوسی بين فشار و حجم گاز ايده آل وجود...

ادامه مطلب

Henry Cavendish

هنری كاونديش

در تاريخ ١٥ ژانويه سال ١٧٨٤، هنری كاونديش اعلام كرد كه آب تركيبی از هيدروژن و اكسيژن می باشد. او سال ها قبل گاز هيدروژن را كشف كرده و آن را گاز آتشگير ناميده بود. كاونديش هنگام انجام اين آزمايش، از وجود اكسيژن بی خبر بود. در آن زمان گاز...

ادامه مطلب

Loui Pasteur

لویی پاستور

١٩٧ سال پيش، در ٢٧ دسامبر، لويی پاستور متولد شد. بسياری او را به خاطر اكتشافاتش در زمينه تخمير ميكروبی و فرآيند پاستوريزاسيون می شناسند. اما اكتشافات او در زمينه علم شيمی هم بسيار قابل توجه هستند. او در طی مطالعه بر روي تارتاريك اسيد متوجه شد كه بلورهای آن،...

ادامه مطلب