مقالات

کدام ماده شیمیایی موجود در فلفل تند باعث سوزش دهان می شود؟

What Chemical in Chili Pepper Makes Your Mouth Burn?

خيلی از افراد به سس های تند و غذاهای ادويه دار علاقه دارند، در حاليكه تندی فلفل برای بسياری ديگر چندان خوشايند نيست. عامل اصلی كه موجب سوزش زبان می شود، كپسايسين نام دارد و تركيب شيميايی فعال موجود در فلفل تند است. بر روی زبان، گيرنده های عصبی وجود دارند كه گرما را تشخيص می دهند و TRPV1 نام دارند.

 وقتی كپسايسين به اين گيرنده ها متصل می شود، واكنش شيميايی اتفاق می افتد. گيرنده های عصبی پيام اخطاری به مغز می فرستند كه دمای دهان بيش از حد بالا رفته است. هرچند در واقع گرمايی در كار نيست و اين فقط يك حقه شيميايی برای مغز شماست! اين دقيقا همان مكانيسمی است كه باعث می شود با خوردن فلفل تند، احساس كنيد دهانتان آتش گرفته است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *