بزرگان

هنری كاونديش

Henry Cavendish

در تاريخ ١٥ ژانويه سال ١٧٨٤، هنری كاونديش اعلام كرد كه آب تركيبی از هيدروژن و اكسيژن می باشد. او سال ها قبل گاز هيدروژن را كشف كرده و آن را گاز آتشگير ناميده بود. كاونديش هنگام انجام اين آزمايش، از وجود اكسيژن بی خبر بود. در آن زمان گاز اكسيژن با نام هوای بدون فلوژيستون شناخته می شد و تصور بر اين بود كه اكسيژن، هوايی است كه خالی از فلوژيستون يا مايه آتش است. كاونديش در آزمايش علمی خود كشف كرد كه حاصل سوزاندن هيدروژن در حضور اكسيژن، توليد آب می باشد. سال ها بعد، او موفق شد نسبت ٢ به ١ هيدروژن به اكسيژن را نيز به دست بياورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *