مقالات

نيتروگليسيرين چگونه جان انسان ها را نجات می دهد؟

How Does Nitroglycerin Save Lives?

نيتروگليسيرين يكى از موثر ترين داروها براى درمان آنژين صدرى (درد قفسه سينه ناشى از انسداد شريان هاى كرونر قلب) است. زمانى كه آسكانيو سوبررو نيتروگليسيرين را سنتز كرد، مقدار كمى از آن را بر روى زبان خود قرار داد تا طعم آن را بچشد. اين كار باعث ايجاد سردرد شديدى شد و سوبررو پيشنهاد كرد كه نيتروگليسيرين، پايين آورنده فشار خون است.

⚠️ به خاطر داشته باشيد كه هرگز مواد شيميايى موجود در آزمايشگاه را نچشيد.

پس از گذشت چندين سال، پزشكان فوايد درمانى نيتروگليسيرين را تشخيص دادند. مكانيسمى كه از طريق آن نيتروگليسيرين به طور معجزه آسايى زندگى بيماران قلبى را نجات ميداد، همچنان يك معما باقى ماند تا اينكه مطالعات نشان داد خاصيت درمانى نيتروگليسيرين مربوط به اكسيد نيتريك (NO) است. اكسيد نيتريك آزاد شده از نيتروگليسيرين باعث اتساع رگ هاى خونى، تنظيم فشار خون و جلوگيرى از ايجاد لخته هاى خون مى شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *