مقالات

آفلاتوکسین ها: ترکیبات سمی و سرطان زا (قسمت ۳)

Aflatoxins: Poisonous and Carcinogen Compounds (Part 3)

آفلاتوکسین G1 و G2 از انواع اصلی آفلاتوکسین ها بوده و بسیار سمی و سرطان زا می باشند. آفلاتوکسین های گروه G دارای ساختار شیمیایی دی فورانو کومارین با یک حلقه لاکتون هستند. نامگذاری این ترکیبات به گروه G به این دلیل است که با جذب نور فرابنفش، فلورسانس سبز از خود منتشر می کنند.

آفلاتوکسین ها هم قبل و هم بعد از برداشت محصول تولید می شوند. آلودگی ناشی از آفلاتوکسین بیشتر در مناطق گرم و مرطوب اتفاق می افتد زیرا شرایط برای رشد کپک مساعد است. انبار کردن محصولات در شرایط نامناسب نیز تولید آفلاتوکسین ها را سرعت می بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *